ورمیکس چیست؟

ورمیکس چیست ؟!!!

ورمیکس عایق حرارتی و صوتی است که بصورت ملات خشک در پاکت های پلاستیکی مخصوص به وزن 25 کیلوگرم بسته بندی گردیده است.

انواع ورمیکس:

ورمیکس بر دو نوع است:    ورمیکس سی      ورمیکس جی

روش استفاده از ورمیکس جی:

این ملات در زمان مصرف فقط با آب مخلوط و استفاده می گردد. میزان اختلاط ماده خشک با آب را استاد کاران گچکار با تجربه خویش مشابه روش ساختن گچ و خاک، با همان نسبتها انجام داده و روش اجرا نیز کاملاً مشابه است. تنها نکته استفاده از ورمیکس جی این است که پس از اختلاط آن با آب از پنجه زدن به مخلوط آماده خوداری نموده تا مخلوط به قوام لازم برسد، بگونه ای که امکان کار کردن آن با ماله بوجود آید. سپس آنرا از داخل استامبولی برداشته و با ماله در بین کرم بندی استفاده نمایید و با شمشه سطح را یکنواخت تسطیح نمایید. پس از خشک شدن سطحی کاملاً شبیه گچ و خاک بدست خواهد آمد.

روش استفاده از ورمیکس سی:

این ملات در زمان مصرف فقط با آب مخلوط و استفاده میگردد. میزان اختلاط ماده خشک با آب را استاد کاران سیمانکار با تجربه خویش مشابه روش ساختن ملات ماسه و سیمان، با همان نسبت ها انجام داده و روش اجرا نیز کاملاً مشابه است. تنها نکته استفاده از ورمیکس سی و بعلت ریز دانه بودن این ملات از اجرای آن با ضخامت های بیش از 2 سانتیمتر در یک مرحله اجتناب نموده و در صورتیکه نیاز به اجرای ضخامتی بالاتر از دو سانتیمتر داشته، این کار را طی دو مرحله انجام دهید.

محل های استفاده از ورمیکس:

دیوارهای خارجی ساختمان و سقف پارکینگ و طبقه فوقانی را میتوان از طرف داخل با ورمیکس جی اندود کرده و بدین وسیله بین 37% الی 55% صرفه جویی در مصرف انرژی در واحد سطح دست پیدا کرد. باید بخاطر داشته باشیم در جاهایی که در آینده بر روی آن کاشی چسبانده خواهد شد، باید از ورمیکس سی استفاده گردد. همچنین برای عایق کاری دیوار در مکانهایی که با ریزش آب مواجه هستند نیز از ورمیکس سی استفاده می گردد.

نکته 1: نظر به الزامی شدن رعایت مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان و با توجه به اینکه ورمیکس اجرا شده کاملاً شبیه گچ و خاک به نظر میرسد، قبل، در هنگام و پس از مصرف ورمیکس حتماً مهندس ناظر پروژه را در جریان قرار داده، فاکتور فروش و پاکتهای مصرفی را تا زمان تأیید مصرف از سوی مهندس ناظر نزد خود نگهدارید.

نکته 2: جهت رعایت مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان، اجرای حداقل 3 سانتیمتر ورمیکس بر روی دیوارهای آجر فشاری و یا سفالی الزامی ست.

مشخصات ورمیکس

.1بجای اجرای دو لایه پوشش دیوار در حال حاضر – یک لایه گچ‌و‌خاک و یک لایه گچ سفید کاری – می‌توان تنها با اجرای یک لایه از ورمیکس به ضخامت 1 تا 3 سانتیمتر به سطحی آماده رنگ‌آمیزی دست یافت.

.2 با توجه به اجرای یک لایه اندود به جای دو لایه، زمان کمتری در برنامه زمانبندی پروژه به این آیتم کاری اختصاص خواهد یافت که خود هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم را کاهش خواهد داد.

.3 لایه اجرا شده به تنهایی تاب تحمل شعله مستقیم آتش و حرارت متمرکز 1200 درجه سانتیگراد را دارا می‌باشد و میتواند در چنین شرایطی پایدار بماند و از انتقال حرارت به سطوح پشتی خود نیز جلوگیری کند. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ) .

.4با اجرای ورمیکس به ضخامت 25 میلیمتر روی جداکننده‌ها میتوان سطحی عایق در برابر انتقال اصوات را بدست آورد، بسته به فرکانس منبع تولید صوت به میزان 67 تا 85 درصد از آلودگی صوتی کاهش می‌یابد. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا ).

.5لایه ورمیکس اجرا شده میتواند بعنوان یک عایق حرارتی از انتقال حرارت بصورت رسانایی جلوگیری نموده و بدینوسیله بیش از 50٪ در انرژی صرفه جویی نمود. مقاومت حرارتی هر سانتیمتر ورمیکس m2.K/W 0.1 می‌یاشد در صورتی که مقاومت حرارتی گچ و خاک برابر12.K/W m معادل 10 برابر می‌باشد. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی ).

.6  با توجه به ضخامت لایه اجرا شده و همچنین خصوصیات فیزیکی ورمیکس، در مقایسه با ساختمانی که بطور سنتی اندود میگردد (گچ و خاک) به میزان 70 درصد از وزن کل سازه کاسته خواهد شد. که در پروژه‌های در دست طراحی این مهم میتواند به عنوان یک آیتم بسیار کمک کننده در کاهش وزن ساختمان، کاهش ضخامت مقاطع سازه‌ای را در بر خواهد داشت که برآیند تمام این موارد، جواب قابل قبول کاهش هزینه را منعکس خواهد نمود.

.7  از ورمیکس (ورمیفایر با خصوصیات شیمایی و فیزیکی متفاوت) میتوان به عنوان یک لایه محافظ در برابر حرارت بر روی اسکلت‌های فلزی جهت بالا بردن تاب حرارتی سازه فلزی استفاده نمود. تأمین کننده آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در برابر حریق ).

.8 در هنگام آتش سوزی به دلیل بالا بودن تاب تحمل شعله مستقیم؛ شعله ور نشده و همچنین هیچگونه گاز یا دودی از آن متساعد نخواهدشد و به همین جهت تلفات مسمومیت و خفگی ناشی از سوختن مصالح متعارف؛ منتفی می‌گردد.

.9  در ساختمانهای اجرا شده همیشه در انتهای مرحله نازک‌کاری اعم از گچ‌و‌خاک و یا سفیدکاری نهایی، انبوهی از ضایعات این مرحله در محل انباشته می‌گردد که می‌بایستی با صرف هزینه نسبت به بارگیری و حمل و تخلیه در محلهای مجاز ضایعات ساختمانی اقدام نمود. ولیکن ورمیکس با توجه به اینکه محصولی کاملاً طبیعی میباشد نیازی به حمل پرتی حاصل از عملیات اجرایی نداشته و می‌تواند به عنوان خاک زراعی در محوطه‌سازی ساختمانها و یا جعبه‌های کاشت (flower Box) مورد استفاده قرارگیرد که در این زمینه نیز هزینه را کاهش خواهد داد.

.10  با توجه به اینکه این محصول کاملاً طبیعی و معدنی می‌باشد فلذا هیچگونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نکرده و به سهولت به طبیعت بازمی‌گردد. همچنین باعث مشکلات تنفسی و استنشاقی نخواهد شد.

.11   این محصول در سه گونه اصلی:

1) ورمیکس با پایه گچی برای اندود سطوح داخلی

2) ورمیکس با پایه سیمانی برای اندود سطوح خارجی بنا

3)ورمیفایر برای پوشش ضد حریق ساختمانی و صنعتی

.12  خصوصیات اجرایی این مصالح به شرح زیر می‌باشد:

–  نحوه اجرا می‌تواند هم به صورت سنتی تخته ماله و هم بوسیله ماشین و بطور پاششی انجام شود.

–  در روش اجرای دستی نسبت به گچ و خاک خستگی (مچ‌بری) کمتری دارد

–  بعلت تولید یک سطح روغنی پس از گیرش کامل از رنگبری کمتری نسبت به گچ برخوردار است.

–  به نسبت گچ‌وخاک از پرت مصالح کمتری برخوردار است.

.13 مهم‌ترین گزینه آنکه ورمیکس به عنوان یک محصول کاملاً ملی و ایرانی نیاز به خروج ارز نداشته و با توجه به بوم‌آورد بودن، می‌توان هنر معماری و مهندسی ایرانی را که مبتنی بر شرایط اقلیمی و مصالح بومی بوده‌است را پاس داشت.

خواص حرارتی بعضی مصالح در مقایسه با ورمیکس

ضریب هدایت حرارتی مواد

هرچه ضریب هدایت حرارتی یك ماده كمتر باشد ، آن ماده عایق بهتری است

مقدار حرارتی كه در مدت یك ثانیه از یك متر مربع ماده همگن به ضخامت یك متر در حالت پایدار عبور كند و اختلافی برابر یك درجه كلوین بین دمای دو سطح ماده ایجاد می‌كند را ضریب هدایتی آن ماده می نامند.

گزارش مركز تحقیقات مسكن

 نوع مصالح ضریب هدایتی
ورمیكس 0.1
بلوك سفالی 0.51
آجر فشاری 1
اندود سیمان 1.5
گچ و خاك 1

توضیح:

عایق پلی استایرن و پلی اورتان یكسال پس از استفاده 20 الی 50درصد عایق بودن خود را از دست می دهند و نیز به دلیل قطعه ، قطعه اجرا شدن پل حرارتی به وجود می آورند درنتیجه عایق مناسبی برای صرفه جویی انرژی محسوب نمی شوند.پل حرارتی نقطه ای ازپوسته ساختمان است كه میزان عایق درآن بسیار كمتر از سایر نقاط است (این نقاط شامل محل اتصالات صفحات  و… می باشد) و در نتیجه اتلاف حرارتی در آن قسمت ، به میزان زیادی بالاتر از میانگین اتلاف از كل بدنه است .میزان مصرف انرژی بنا ، تحت تاثیر تعداد و اندازه پل های حرارتی در پوسته میباشد. تعداد پل حرارتی باایجاد نقاط سرد در پوسته بنا و ایجاد شبنم بر روی سطوح ، باعث افزایش مصرف انرژی و كاهش تاثیر عایق كاری ونیز بدلیل ایجاد رطوبت در اطراف پلهای حرارتی باعث از بین رفتن تدریجی لایه های نازك كاری داخل ساختمان می شود.

مصالح نوین ورمیکس عایق صوت و حرارت (vermix)

هدف :هدف از عایق بندی صوتی به حداقل رساندن صدای ناخواسته درساختمانها و ایجاد شرایط مناسب شنیداری جهت تامین سلامت و آسایش ساکنان آن می باشد.
عایق بندی صوتی در ساختمانهای مسکونی ، هتل ها، مدارس، بیمارستانها، ساختمانهای اداری وتجاری، سالن کنفرانس، سینما و کتابخانه نسبت به شرایط محیطی متفاوت می باشد و آشنایی با ویژگی های صوت جهت انتخاب عایق صوتی مناسب و حصول نتیجه بهتر الزامی است.
طول موج:فاصله دو نقطه ای که در دو سیکل متوالی یک موج متناوب قراردارند.
فرکانس (بسامد ): تعداد امواجی که در هر ثانیه از یک نقطه عبور می کند.

دامنه: اندازه میزان انرژی در یک موج صوتی بلندی صداها نیز در متمایز کردن آن ها موثر است، هر  چه انرژی سک موج صوتی بیشتر باشد صدای آن بلندتر است.

شدت صدا میزان انرژی صوت است که ما به بلندی صدا آن را می شناسیم. هر چه شدت صوت بیشتر باشد، دامنه آن بیشتر خواهد بود. بعضی اصوات خوشایند وبرخی آزار دهنده هستند. اصوات خوشایند امواج منظم و هماهنگ هستند وتکرار می گردند، اما امواج ناخوشایند هیچ نظم و هماهنگی در آنها وجود ندارد. عوامل فوق در متمایز کردن اصوات از یکدیگر موثرند بنابراین عایق مناسب بر اساس نوع صوتی که در محیط وجود دارد انتخاب می گردد.  ورمیکس( vermix) بدلیل داشتن ورمیکولیت با ابعاد گوناگون می تواند امواج صوتی را در فرکانسهای مختلف جذب و به انرژی مکانیکی ودر نهایت طبق رابطه  watts001/0=db130به انرژی حرارتی تبدیل نماید.( انرژی حرارتی حاصل از امواج صوتی ازدحام تماشا گران در یک استادیوم ورزشی می تواند یک استکان آب را به جوش آورد ).

ضخامت 25 میلیمتر ورمیکس (vermix)

1/3اکتا و   (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
ضریب جذب

(Sabin)

 

0/05

 

0/20

 

0/50

 

0/80

 

0/90

 

0/80

ضریب جذب : نسبت انرژی صوتی جذب شده توسط سطح یک محیط، به انرژی صوتی که به آن سطح برخورد کرده است. ش ش ش ش ش ش ش

اكنون در ايران نيز شركتهاي زيادي مشغول ساخت و فروش اين محصول هستند كه در زير به توضيحات يكي از شركت هاي فروشنده به نام شرکت ارمغان ابنیه کوشا درباره ي ورميكس-جي اشاره ميكنيم:

ش  * ويژگيهاي ورميكس- جي

–         سبك

–         عايق حرارت

–         عايق صوت

–         ضد حريق

–         ضد شوره (براي جلوگيري از نشست شوره به سطح)

–         100% معدني

* اجراي ورميكس- جي

–  ورميكس- جي در محل اجرا فقط با آب مخلوط شده و توسط دستگاه پاشش يا ماله برروي سطوح (ديوار، سقف) اجرا مي شود.

–  هر 5 كيلو ورميكس- جي يك مترمربع به ضخامت 1 سانتيمتر را پوشش مي دهد.

–  ورميكس- جي برروي كليه مصالح ساختماني (سفال، آجر، بلوك سيماني وگچ) قابل اجرا مي باشد.

–   ورميكس- جي به عنوان يك ملات سبك به راحتي بر روي رابيتس قابل اجراست.

–   پس از اجراي ورميكس بر روي آن يك لايه نازك گچ سفيد كاري انجام شده و سپس رنگ مي گردد.

–   ورميكس- جي فقط در مكانهايي اجرا مي شود كه در شرايط جوي قرار نگيرد، (داخل ساختمان) و مناسب براي اجرا در خارج از ساختمان نيست.

–   در زمان اجرای ورمیکس- جی دمای هوا کمتر از 10- درجه سانتیگراد نباشد.

*مزاياي ورميكس- جي

–         با اجراي ورميكس- جي به عنوان عايق حرارت، اجراي گچ و خاك در ساختمان حذف مي گردد.

–    اجراي ورميكس- جي نياز به تيم تخصصي ندارد و همانند ملاتهاي ساختماني اجرا مي شود.

–    ورميكس- جي 70% از گچ و خاك سبك تر است به همين علت باعث كاهش وزن ساختمان مي شود.

–  ورميكس- جي پس از اجرا هيچگاه ترك نمي خورد.

–   ورميكس- جي قابليت اجرا در ساختمانهاي در حال سكونت را نيز دارد.

–   بعلت ملات بودن، ورميكس- جي عايق حرارتي يكپارچه مي باشد و عيوب ايجاد پل هاي حرارتي را در عايق هاي ديگر ندارد.

تجربیات، مطالب مفید، نظرات یا پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.