• 5G
  • لوکس
  • 4.5G
  • دوشنبه سوری
  • ایرانسل
  • ایرانسل
  • ایرانسل

هدیه دوشنبه سوری همراه اول

دوشنبه های اخر هر ماه با کد دستوری ستاره صد ستاره شصت و چهار مربع میتوانید هدیه دوشنبه سوری همراه اول را دریافت کند. از ۵۰۰ مگ تا ۵۰ گیگ بصورت تصادفی به مشترکین همراه اول تعلق میگیرد که میتوانید در روز سه شنبه یا چهارشنبه از ساعت ۵ صبح تا ۵ عصر از هدیه خود استفاده کنید

۶۴#*۱۰۰*

هدیه دوشنبه سوری همراه اول

دوشنبه های اخر هر ماه با کد دستوری ستاره صد ستاره شصت و چهار مربع میتوانید هدیه دوشنبه سوری همراه اول را دریافت کند. از ۵۰۰ مگ تا ۵۰ گیگ بصورت تصادفی به مشترکین همراه اول تعلق میگیرد که میتوانید در روز سه شنبه یا چهارشنبه از ساعت ۵ صبح تا ۵ عصر از هدیه خود استفاده کنید

۶۴#*۱۰۰*

هدیه دوشنبه سوری همراه اول

دوشنبه های اخر هر ماه با کد دستوری ستاره صد ستاره شصت و چهار مربع میتوانید هدیه دوشنبه سوری همراه اول را دریافت کند. از ۵۰۰ مگ تا ۵۰ گیگ بصورت تصادفی به مشترکین همراه اول تعلق میگیرد که میتوانید در روز سه شنبه یا چهارشنبه از ساعت ۵ صبح تا ۵ عصر از هدیه خود استفاده کنید

۶۴#*۱۰۰*