فایروال چیست؟

✴️ دیواره آتش (Firewall)

دیواره آتش یک سیستم امنیتی شبکه ای است که بر اساس قوانین تعریف شده، بر ترافیک ورودی و خروجی نظارت می کند. دیواره های آتش معمولا به دو دسته دیواره آتش شبکه (Network Firewalls) و دیواره آتش مبتنی بر میزبان (Host-based Firewalls) تقسیم می شوند. دیواره آتش شبکه بر ترافیک ورودی و خروجی شبکه نظارت دارد ولی دیواره آتش مبتنی بر میزبان، بر روی یک ماشین میزبان قرار می گیرد و ترافیک ورودی و خروجی شبکه را بر روی این میزبان کنترل می نماید. ازآنجایی‌که معمولاً یک دیواره آتش بر سر راه ورودی یک شبکه قرار می گیرد، برای ترجمه آدرس شبکه نیز به کار گرفته می‌شود. دیواره آتش باید توانایی ثبت و اخطار وقایع، بازدید از حجم بالایی از بسته‌های اطلاعاتی، سادگی پیکربندی، امنیت و افزونگی شامل امنیت سیستم‌عامل سخت‌افزار و دسترسی امن به دیواره آتش جهت مقاصد مدیریتی، را داشته باشد. دیواره های آتش از نظر ساختار به دو شکل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه می‌شوند.