اکانت های نا امن چه می کنند؟

۱️⃣ورود به مباحث مهم روز و منحرف کردن کاربران از موضوع اصلی
۲️⃣شناسایی هویت کاربران فعال در شبکه های اجتماعی
۳️⃣انتشار مطالب عجیب و خاص برای جذب مخاطب بیشتر
۴️⃣استفاده از تصاویر چهره های مشهور برای لطمه زدن به فعالیت یک گروه یا حزب
۵️⃣ایجاد اختلاف و دودستگی بین کابران
۶️⃣حمایت شدن از طرف دیگر اکانت های نا امن برای بیشتر دیده شدن.