راه های جلوگیری از آشکار شدن اطلاعات شبکه شما به طریق روانشناختی

۱️⃣ آگاهی دست اندرکاران شبکه و هوشیاری آنها

۲️⃣ دومین راه موثر نیز سکوت می باشد

۳️⃣ اگر شما شبکه ی حساسی را رهبری می کنید تلفن مستقیم در اختیار کسی قرار ندهید

۴️⃣اگر امکان دارد تلفن ها را کنترل کنید و مکالمات غیرضروری را اصلاً وصل ننمایید.

۵️⃣ گروه پشتیبانی فنی شبکه را آموزش دهید که اطلاعات محرمانه و رده بندی شده را برای کسی توضیح ندهند. برای اینکار اساسنامه بنویسید و اطلاعات شبکه را رده بندی کنید و به تک تک آنها ابلاغ نمایید.

۶️⃣ دستورالعملی را برای چگونگی تغییر در کلمات عبور و مشخصات کاربری تهیه کرده و ضمن تصویب، آن را به اجرا بگذارید.

۷️⃣ در صورتی که امکان دارد برای هر کاربر، حداقل مجوز و اختیار را در شبکه تعریف کنید حتی اگر یکی از کارکنان با سابقه و مورد اعتماد شما باشد.

۸️⃣ روش معین و مصوبی را برای تعیین اعتبار کاربران تلفنی و احراز هویت آنهایی که ادعا می کنند مثلاً آقای معاون هستند، اتخاذ نمایید.

۹️⃣ به کارمندان خود سفارش کنید که اطلاعات شخصی خود در مورد نوع کار، نوع مسئولیت، رده اجرائی و… را روی اینترنت جار نزنند. (مثلاً از طریق وبسایت شخصی، ایمیل به افراد ناشناس یا در محیط chat)