هشدار نرم افزار VLC

⚠️هشدار: نرم افزار VLC با یک آسیب پذیری جدی، میلیون ها کاربر را در خطر قرار داد!

به تازگی خبری مهم در راستای آسیب پذیری نرم افزار VLC توسط یک محقق آلمانی کشف شده که این آسیب پذیری باعث دسترسی به داده های کاربران می شود.
🔸 باید اشاره کنیم که این آسیب پذیری هنوز برطرف نشده.