آشنایی با فرمت دیسک های مجازی در VMware

🔹Thick Provision Lazy Zeroed

به این فرمت فلت Flat نیز گفته می شود و فرمت پیش فرض vMware برای دیسک مجازی است.
در این حالت تمام فضای در نظر گرفته شده به دیسک مجازی اختصاص داده می شود و در زمان ایجاد دیسک مجازی اطلاعات موجود در دیسک پاک نمی شود و تنها غیر قابل دسترسی می شوند (شبیه به زمانی که یک فایل پاک شده ولی در RecycleByn ویندوز قابل دستیابی است.) تا زمانی که اولین بیت روی آن نوشته شود به همان شکل باقی می ماند و شانس ریکاوری اطلاعات قبلی در این روش بسیار بالاست. در این روش به دلیل فرمت نشدن سرعت ایجاد دیسک نیز بیشتر است.

🔹Thick Provision Eager Zeroed

در این نوع از دیسک مجازی نیز مثل حالت پیش فرض تمام فضای در نظر گرفته شده به دیسک مجازی اختصاص داده می شود با این تفاوت که اطلاعات قبلی دیسک اصطلاحا Zeroed Out و غیر قابل بازیابی می شود.زمان ایجاداین فرمت از سایر روشها بیشتر است.

🔹Thin Provision

تفاوت اصلی دو روش Thick Provision با Thin Privision در این است که در این فرمت تمام فضای دیسک به طور واقعی به ماشین اختصاص داده نمی شود به طور مثال اگر یک دیسک ۳۰۰ گیگ داشته باشیم و ۳۰۰ گیگ آن را با فرمت Thin به اولین ماشین بدهیم برای ماشین مجازی بعدی نیز ۳۰۰ گیگابایت دیسک در دسترس داریم و تازمانی که مجموع مصرف ماشنها به ۳۰۰ نرسد دیسک برای همه قابل استفاده است.
از این فرمت دیسک مجازی زمانی استفاده می شود که مقدار دیسک محدود باشد و با قاطعیت امکان تعیین مقدارد مورد نیاز هر ماشین وجود نداشته باشد.