پرسشنامه درگيری شغلی توماس لاداهل وكنجر

پرسشنامه درگيري شغلي توماس لاداهل وكنجر

هدف: اين ابزار مشخص مي سازد كه فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپري مي كند و اصطلاحاً درگيري كاري او به چه ميزان است.

نحوه تكميل: 20 عبارت ذيل ميزان درگيري شغلي شما را كه اخيرا در شغل خود داشته ايد، تشريح مي كند. با توجه به مقياس زير، يكي از گزينه هايي را كه متناسب شماست، انتخاب كنيد.

كاملاً موافقم = 1

موافقم =  2

مخالفم =  3

كاملا مخالفم =  4

 

ردیف سوالات كاملاً موافقم موافقم مخالفم كاملاً مخالفم
1 علاوه بر ساعت موظف كاري ام، در سازمان مي مانم تا كارم را به اتمام برسانم، حتي اگر بابت آن حقوقي به من تعلق نگيرد.
2 شما از روي چگونگي انجام كار توسط هر فرد، به خوبي مي توانيد او را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيد.
3 بيشتر رضايتي است كه در زندگي خود دارم، ناشي از شغلم مي باشد.
4 وقتي صبح ها سر كار حاضر مي شوم، واقعا احساس پرواز به من دست مي دهد.
5 من معمولا كمي قبل از اينكه كار را انجام دهم، آمادگي انجام آن را اعلام مي كنم.
6 مهمترين اتفاقات و حوادث زندگي ام مربوط به كارم مي باشد.
7 برخي اوقات، وقتي كه شب در رختخواب خود دراز كشيده ام، قبل از خوابيدن درباره كارهايي كه فردا بايستي انجام دهم، فكر مي كنم.
8 من واقعا در كارم به حد كمال رسيده ام.
9 وقتي در كاري كه به شغلم مربوط است، شكست مي خورم، احساس دلتنگي و كسلي مي كنم.
10 من فعاليتهاي ديگري دارم كه از كارم در سازمان مهمتر است.
11 من با شغلم زندگي مي كنم، با شغلم مي خورم و با شغلم تنفس مي كنم.
12 احتمالا در اين سازمان كار خواهم كرد، حتي اگر به پول آن احتياجي نداشته باشم.
13 تقريبا اكثر اوقات دوست دارم در خانه بمانم به جاي اينكه به سركار بروم.
14 كارم تنها بخش كوچكي از زندگي ام را تشكيل مي دهد.
15 من شخصا در كارم خيلي زياد درگير و مشغول هستم.
16 از عهده گرفتن وظايف اضافي و مسئوليتهاي زيادي در كارم خودداري مي كنم.
17 من بايستي در كارم جاه طلبي و بلندهمتي بيشتري نسبت به آنچه كه اكنون دارم، داشته باشم.
18 بيشتر كارها در زندگي ام مهمتر از كار شغلي ام مي باشد.
19 من بايستي بيشتر مراقب كارم باشم، اما اكنون چيزهاي ديگري براي من مهمتر هستند.
20 بعضي از اوقات به خاطر اشتباهي كه در كارم مرتكب مي شوم، دوست دارم به خودم اعتراض كنم.

 

نحوه امتيازبندي و تفسير نتايج:

عبارات 10و13و14و16و18و19 را مطابق امتيازبندي پرسشنامه امتياز بدهيد ولي عبارات 1 و2 و3 و  4و5 و 6 و    7و 8 و9 و11 و 12 و 15 و 17 و20 را  برعكس امتيازبندي نماييد يعني به گزينه كاملا موافقم 4 به موافقم 3 و به مخالفم 2 و در نهايت به كاملا مخالفم، 1 امتياز تعلق مي گيرد. امتيازات عبارات را جمع ببنديد و نتيجه را ثبت كنيد.

 

اگر امتياز حاصله بيشتر از 40 باشد درگيري شغلي فرد زياد است و هر چه اين امتياز به 80 نزديكتر شود درگيري شغلي فرد نيز زيادتر خواهد بود. در غير اين صورت شغل فرد بخش كوچكي از زندگي او را تشكيل مي دهد و درگيري شغلي چنداني ندارد.

منبع:

Thomas M.Lodahl and Mathilde Kenjer, The Difinition and Measurment of Job Involvement, Journal of Applid Psychology, February, 1965, PP.23-24

درصورت بروز مشکل یا راهنمایی میتوانید از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

ارتبط از طریق واتس اپ (کلیک کنید)

پرسش و پاسخ

واتس آپ : ۰۹۹۸۱۰۱۵۶۱۰ (۲۴ ساعته)

ایمیل ایرانیان پی سی : iranianp30ir@gmail.com

روی لینک دانلود مستقیم کلیک کنید و در صفحه بعدی میتوانید روی گزینه دانلود کلیک و فایل را دانلود فرمایید.

رمز در صورت نیاز : www.iranianp30.ir
ایرانیان پی سی