تلگرام در میان ۱۰ نرم افزار پر دانلود دنیا

در آماری که توسط level up منتشر شده، تلگرام نسبت به سه ماهه اول 2020 رشد قابل توجهی داشته و هشتمین نرم افزار پر دانلود جهان است.

مدیر تلگرام با انتشار این مطلب در کانال خود نوشت:
تلگرام در میان 10 نرم افزار پر دانلود و پر استفاده در جهان است.

از شما ممنونیم که ما را دوست داشتید و به دوستانتان درباره تلگرام گفتید.

با ورود هر کاربر جدید به تلگرام، انرژی مثبت از مشارکت ها به مردم باز می‌گردد