پایان نامه کارشناسی ارشد فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

در گذشته قواعد بازاریابی با نگاهی از درون شرکت به بیرون آن تعیین وتعریف می گردید ،سالها طول کشید تا شرکتها دریافتندکه برای رشد خود باید باتوجه به نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازد ازاین رودرطول دهه گذشته،بازرارگرایی

بسیارمورد توجه پؤوهشگران بازاریابی قرار گرفت و به یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح شد.کلیات بازارگرایی ومبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است .این مفهوم مرتبط با مشتری گرایی ،سودا گرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخشها در شناسایی وبرآوردن نیازهای بازارو مشتری است، از آنجا که مفهوم بازاریا بی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمانها شناخته می شود،به سختی می تواند برای مدیریت مفید واقع شود،به همین دلیل نیاز به عملیاتی ساختن آن حس شد.این مساله تا ظهوربازارگرایی ادامه داشت تا اینکه بازارگرایی راهنمای عملیاتی سازی مفهوم بازاریابی قرارگرفت وازآن برای بهبود عملکرد کسب وکار استفاده شد.

پژوهشهای متعدد نشان می دهد که رابطه مثبتی بین بازارگرایی وعملکرد کسب وکار،بازارگرایی وبهبود نگرشهای

کارکنان بازارگرایی با  نیروی فروش مشتری گراوجوددارد.

اگرچه بدنه اصلی بازارگرایی درحال رشدوپیشرفت است،اما اکثرمطالعات گذشته روی بازارگرایی در کشورهای ارویایی وآمریکایی بوده است.

بازاریابی ومفاهیم مرتبط با بازار،دگرگونی های زیادی دردوران حاضر به خود دیده است.بازارگرایی ازآن رو مورد توجه سازمانهای عصر حاضر قرار دارد چرا که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید برتقاضا وافزایش رقابت میان تولیدکنندگان،انتخابگر شده است. بقاوتوسعه سازمانهای امروز در گرو رضایتمندی مشتریان آنها است . امروزه برداشتها از بازاریابی خدمات وکالاها در حال دگرگونی است و روی آوردن به تکنولوژی های نوین وبازار یکپارچه جهانی هم، تاثیرهای ژرف وویژه خود را دارند.رقابت شدید در بازارها خصوصا در عرصه جهانی آن موجب ارزشمند گردیدن گرایش بازارگرایی جهت ارضاء نیازهای جدید مشتریان از سوی سازمانها شده است.از این رو سازمانهای کامیاب آنهایی هستند که مدیرانشان خود رابا شرایط روز همگام می سازند.این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان ومدیران گرایش به بازاررا به عنوان یک فرهنگ وبینش بپذیرند.

برخی فهرست ها

بخش اول)  بازارگرایی  ۱

۱-۱  مفهوم بازارگرایی (گرایش به بازار) ۲

۱-۲-  فلسفه بازارگرایی  ۳

۱-۳- مؤلفه های بازارگرایی  ۴

۱-۴-  دیدگاههای بازارگرایی معاصر  ۷

۱۴-۱-  دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر  ۸

۱-۴-۲- دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی  ۹

۱-۴-۳- دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نارور و اسلاتر  ۱۱

۱-۴-۴-  دیدگاه بازاریابی استراتژیک راکرت   ۱۲

۱-۴-۵-  دیدگاه مشتری گرایی دیشپند ۱۳

۱-۵-  عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن  ۱۵

۱-۵-۱-  خلق و تبادل (اطلاعات) ۱۶

۱-۵-۱-۱-  خلق اطلاعات   ۱۶

۱-۵-۱-۲-  توزیع و تبادل اطلاعات   ۱۷

۱-۶-  مشتری مداری: ۱۷

۱-۷-  رقیب گرایی  ۱۹

۱-۸-  رفتارهای بازارگرایی  ۲۱

۱-۸-۱-  رفتارهای سنتی بازارگرایی (نسل اول بازارگرایی): ۲۱

۱-۸-۲-  رفتارهای مدرن بازارگرایی (نسل دوم بازارگرایی): ۲۲

بخش دوم ) سازمانهای بازارگرا ۲۵

۲-۱-  شرکتهای بازارگرا و بازارگرایی در شرکتها ۲۵

۲-۲- شاخصها و فرصتهای توسعه بازارگرایی در شرکتها ۲۷

۲-۲-۱- عوامل محیط داخلی شرکتها: ۲۷

۲-۲-۲-  عوامل محیط صنعتی  ۲۸

۲-۲-۳-  عوامل مرتبط با مدیریت عالی شرکتها ۲۹

۲-۳-  پیامدهای بازارگرایی برای سازمان  ۳۱

بخش سوم )مدلهای بازارگرایی ۳۳

بخش چهارم ) رفتار بازار گرا ۳۶

۴-۱-  رفتار بازار گرای صادرات   ۳۶

۴-۲-  شاخصها و مولفه های رفتار بازار گرای صادرات   ۳۷

۴-۲-۱-  ساختار صادرات   ۳۷

۴-۲-۱-۱  رسمیت صادرات   ۳۸

۴-۲-۱-۲- تمرکز صادرات   ۳

۴-۲-۱-۳-  هماهنگی صادرات   ۴۰

۴-۲-۲- سیستم های صادرات   ۴۲

۴-۲-۲-۱-  سیستمهای پاداش بازار گرای صادرات   ۴۲

۴-۲-۲-۲-  سیستم های آموزشی بازار گرای صادرات   ۴۲

۴-۲-۳-  شاخصهای توسعه صادرات   ۴۳

۴-۲-۳-۱-  تعهد مدیریت به صادرات   ۴۳

۴-۲-۳-۲-  تاکید بر بازار گرایی صادرات   ۴۳

۴-۲-۳-۳-  تجربه صادرات   ۴۴

۴-۲-۴-  محیط صادرات   ۴۴

۴-۳-  پیش زمینه و مدل مفهومی  ۴۵

۴-۳-۱- ارائه یک مدل از رفتار بازار گرایی صادرات (EMO) 47

۴-۳-۲-  جدول شاخصها و مولفه های مدل مفهومی تحقیق  ۴۷

۲ـ۲ـ۷ـ مدل مفهومی تحقیق  ۴۸

فصل دوم : روش تحقیق و مواد

بخش اول ) روش تحقیق  ۵۰

۱-۱- قلمرو تحقیق  ۵۱

۱-۱-۱-  قلمرو زمانی  ۵۵۲

۱-۱-۲-  قلمرو مکانی (جامعه آماری) ۵۲

۱-۲- روش جمع آوری اطلاعات                                                                                    ۵۳

۱-۲-۱- ابزارهای جمع آوری اطلاعات ثانویه                                                                   ۵۴

۱-۲-۱-۱- روش کتابخانه ای                                                                                         ۵۴

۱-۲-۱-۲- مراجعه به اسناد و مدارک سازمانی                                                                  ۵۵

۱-۲-۲- روش جمع آوری اطلاعات اولیه                                                                         ۵۶

۱-۲-۲-۱- پرسشنامه                                                                                                   ۵۶

۱-۳-  روایی و پایایی ۵۷

۱- ۳-۱ روایی/ اعتبار  ۵۷

۱-۳-۱-۱-  اعتبار یا روایی محتوا ۵۷

۱-۳-۲-  پایایی/ قابلیت اعتماد ۵۸

۱-۳-۲-۱-  روش آلفای کرونباخ  ۵۹

۱-۴- فرضیات                                                                                                          ۶۱

۱-۵- بیان مساله                                                                                                         ۶۲

۱-۶- اهمیت ضرورت تحقیق                                                                                        ۶۳

۱-۷- اهداف تحقیق                                                                                                     ۶۴

۱-۸-محدودیتهای تحقیق                                                                                               ۶۵

  • نوع محصول : دانلودی
  • زبان : فارسی
  • فرمت : DOC
  • قابلیت ویرایش : دارد
  • حجم فایل : 4.1 مگابایت
  • تعداد صفحه : 113
  • رمز در صورت نیاز : www.iranianp30.ir
  • روش های پرداخت : پرداخت توسط تمامی کارت های عضو شتاب

[purchase_link id=”25356″ text=”خرید” style=”button” color=”red”]

درصورت بروز مشکل یا راهنمایی میتوانید از طریق واتس اپ با کارشناس های پاسخگو در ارتباط باشید

ارتباط از طریق واتس اپ (کلیک کنید)

پرسش و پاسخ

واتس آپ : ۰۹۹۸۱۰۱۵۶۱۰ (۲۴ ساعته)

ایمیل ایرانیان پی سی : iranianp30ir@gmail.com

پرداخت توسط تمامی کارت های عضو شتاب انجام میشود و پس از پرداخت میتوانید فایل مورد نظر خود را دانلود فرمایید و محصولات دیجیتال تا 4 روز کاری درب منزل تحویل داده خواهد شد.

مشتری گرامی پس از پرداخت میتوانید در پیشخوان اکانت خود از وضعیت سفارش خود اطمینان حاصل فرمایید.

مشتری گرامی پس از وارد کردن ایمیل و نام و نام خانوادگی به درگاه بانکی متصل میشوید و پس از پرداخت به صورت آنی لینک دانلود برای شما ارسال خواهد شد.