راه اندازی NTP Server در MikroTik

در ابتدا یک NTP Server را به خود میکروتیک معرفی می کنیم تا ساعت خودش را به طور دقیق تنظیم کند. از منو System گزینه NTP Client را انتخاب کنید و تیک گزینه Enabled را انتخاب کنید و در کادر Primary NTP Server آدرس سرور NTP را وارد کنید.
می توانید آدرس NTP Server ها را از سایت https://www.pool.ntp.org/en/ انتخاب کنید.

در قدم دوم کافیه از منو System گزینه NTP Server را انتخاب کنید و تیک گزینه Enabled و Multicast را انتخاب کنید تا میکروتیک به عنوان NTP Server شروع به فعالیت کند.