دستور Ipconfig

چنانچه بخواهید آدرس IP کامپیوترتان را بدانید، نیاز است که وارد کنترل پنل شده و مسیر نسبتا طولانی را طی نمایید. اما با دستور ipconfig با سرعت بیشتری به آدرس IP که کامپیوتر شما در حال حاضر استفاده میکند و بسیاری اطلاعات مفید دیگر نیز دسترسی خواهید داشت.
دستور ipconfig /all : برای مشاهده کامل پیکربندی میتوانید از این دستور استفاده نمایید.
دستور ipconfig /release و ipconfig /renew: بیشتر استفاده این دستور مربوط به پسوندهای آن میباشد. به طور مثال با فرض بر اینکه سیستم آدرس IP را از یک DHCP سرور گرفته باشد، با دستور ipconfig /release و سپس ipconfig /renewمیتواند کامپیوتر را مجبور به دریافت IP آدرس جدید نمایید.

دستور ipconfig /flushdns: همچنین پسوند کاربردی دیگر ipconfig /flushdns میباشد که باعث حذف Cache DNS میشود، به عبارتی به جای اینکه از Cache شبکه برای دسترسی به DNS سرور استفاده شود، مستقیما اطلاعات را از سرور اصلی دریافت خواهد کرد.
این دستورات در عیب یابی شبکه بسیار کاربردی خواهند بود.

ایرانیان پی سی