نکات مهم برای افزایش عمر باتری دستگاه هوشمند

۱️⃣میزان ایده آل شارژ دستگاه هوشمند بین ۴۰ تا ۸۰درصد است . پس از مشاهده ی این مقدار دستگاه را از شارژ جدا کنید.
۲️⃣اجازه ندهید باتری زیر ۲۰ درصد برسد
۳️⃣زمانی که شارژ باتری به ۰ رسید می توانید آن را تا ۱۰۰در ۱۰۰ شارژ کنید.
۴️⃣قرار دادن گوشی در مکان های بسیار سرد یا بسیار گرم عمر باتری را کم میکند.
۵️⃣افتادن دستگاه روی سطوح سخت اثرات مخربی روی عملکرد باتری میگذارد.
۶️⃣از شارژر اصلی استفاده کنید.
۷️⃣برای شارژ سریعتر می توانید دستگاه را خاموش کرده یا در حالت پرواز قرار دهید و برنامه های در حال اجرا را ببندید .