نحوه امتیازدهی در مصاحبه دکتری

نمره معدل و پایان‌نامه، دانشگاه‌های مقاطع قبلی، ارائه­ کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، سوابق تدریس دانشگاهی، مدرک زبان و نمره کتبی آزمون دکتری، مهم‌ترین و مؤثرترین نکات برای قبولی در مصاحبه دکتری هستند.

امتیاز مقاله و کتاب در مصاحبه دکتری:

مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مقالات چاپ‎شده در کنفرانس‎های معتبر (داخلی یا خارجی)
امتیاز کتاب تالیفی یا ترجمه شده

ازجمله مواردی است که در غالب مصاحبه‌های دکتری برای داوطلبان #امتیاز به همراه دارد. نحوه امتیازدهی به هر یک از این موارد بسته به نظر اساتید ممکن است متغیر باشد.

اما موضوعی که در اغلب مصاحبه‌ها عمومیت دارد این است که غالباً اساتید سقف مشخصی برای امتیاز مقالات و سایر کارهای پژوهشی درنظرمی‌گیرند.

بنابراین داوطلبان هر تعداد #مقاله هم داشته باشند، نمره بالاتری از سقف امتیاز تعیین‌شده نخواهند گرفت.

ایرانیان پی سی