سوالات رایج در جلسه مصاحبه دکتری

انگیزه شما برای ادامه تحصیل چی هست؟

چه چیزی دوست دارید کار کنید؟

چرا این دانشگاه را انتخاب کردید؟

کدام یک از اساتید حاضر در جلسه را نمی شناسید؟

چقدر زبان تخصصی بلد هستید؟

چقدر زبان عمومی بلد هستید؟

تا حالا کنفرانس شرکت کردید؟

مقاله دارید؟

از پایان‌نامه تون مقاله استخراج کردید؟

چند سال پیش و از کجا فارغ التحصیل شدید؟

جلسه مصاحبه یک جلسه کاملا رسمی است. لذا از پوشش مناسب استفاده کنید. دیده شده بعضی ها خیلی جلسه را از این لحاظ جدی نمی گیرند و تاثیر نامطلوبی روی ارزیابی خواهد داشت.

از نفر چندم بودنتون در جلسه اطلاع داشته باشید. تفاوت زیادی بین نفرات اول و اخر جلسه وجود دارد. اگر جزو نفرات اول مصاحبه شونده هستید خواب الود نباشید. و اگر جزو نفرات اخر خسته و کسل نباشید. 

با حالت نامرتب و خسته و خواب آلوده برای تمام کردن جلسه صرفا جلسه شرکت نکنید.

قبل از جلسه حتما مسواک بزنید!
حتما کفشتان را واکس بزنید.
حتما لباستان را اتو کنید.
بار اضافی با خودتان داخل جلسه نبرید.
اگر حال استادتان را پرسیدند، نگویید از ایشان خیلی وقت است  بی خبر هستید!
ایرانیان پی سی