معرفی پایگاه اطلاعاتی ACS

انتشاراتACS  یکی از بخش های انجمن شیمی آمریکا می باشد.ACS  در سال ۱۸۷۶ تأسیس شد و بزرگترین انجمن شیمی است که بیش از ۱۶۳۰۰۰ عضو دارد.ACS تحقیق های دانشگاهی و کنفرانس های علمی را نیز ارائه می نماید. در حال حاضر ۴۰ مجله و نشریه تخصصی ویرایش شده توسط این ناشر به صورت تمام متن ارائه می شود. سالانه در حدود ۱۴۰۰۰۰ صفحه تحقیقاتی هم به صورت نسخه های چاپی و هم به صورت صفحات وبی منتشر می شوند و به همراه این مقدار۹۰۰۰۰  صفحه اطلاعات نیز در شبکه (ACS Network) در دسترس می باشند. نشریات شامل اولین شماره چاپ شده هر ژورنال و عناوین پیش از آن می باشد.
پوشش زمانی: ۱۸۷۶ تا کنون
پوشش موضوعی: شیمی آلی، شیمی کاربردی، شیمی فیزیک ، شیمی تجزیه، شیمی معدنی وهسته ای، نانو تکنولوژی، تکنولوژی صنایع غذایی، شیمی پلیمر، شیمی مواد، شیمی کشاورزی، مهندسی محیط زیست، روشهای تحقیق در بیوشیمی، بیوشیمی و زیست مولکولی، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی، کریستالوگرافی، انرژی و سوخت، مهندسی شیمی، سم شناسی و شیمی دارویی.
منابع: کتاب و مجله
نوع ارائه اطلاعات: چکیده و ( تمام متن با فرمت های PDF و HTML )
زبان: انگلیسی
مخاطبان: متخصصین علم شیمی و انجمن های شیمی
تعداد عضو: بیش از ۱۶۳۰۰۰ عضو
تعداد مجلات: ۴۰ مجله
ناشر: انجمن شیمی آمریکا (American Chemistry Society)
نمایندگی در ایران: مؤسسه نسیم ایمان (موسسه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات)
نحوه دسترسی: از طریق سایت دانشیار و آدرس اینترنتی www.pubs.acs.org
نحوه استفاده از پایگاه: اشتراک (رایگان نیست)، هم چنین ارتباط  با ناشر و مسئولان این پایگاه نیز امکان پذیر است.

ایرانیان پی سی