ده استراتژی موسسه MITRE برای مراکز عملیات امنیت SOC به بیان ساده

بسیاری از مدیران و متصدیان مراکز عملیات امنیت، با چالش هایی نظیر موارد زیر مواجه شده اند:
– چه داده هایی را باید جمع آوری کرد؟
– چه تعداد تحلیل گر در مرکز عملیات امنیت مورد نیاز است؟
– جایگاه و چارت سازمانی مرکز عملیات امنیت چگونه است؟
برای پاسخگویی به این سوالات و مواردی مشابه، این موسسه در کتابی با عنوان Ten Strategies of a World-Class Cybersecurity Operations Center ده استراتژی برای ایجاد یک مرکز عملیات امنیت استاندارد مطرح کرده است که در این پست به صورت خلاصه و به بیانی ساده فهرست شده است:

۱⃣ استراتژی اول: تمامی عملیات های دفاع سایبری نظیر نظارت بر رخداد،‌ هماهنگی،‌پاسخگویی به رخداد و … باید به صورت واحد در مرکز عملیات امنیت انجام شود. حتی از نظر استقرار فیزیکی نیز این تیم ها باید در یکجا (مرکز عملیات امنیت) مستقر باشند.

۲⃣ استراتژی دوم: ایجاد موازنه بین اندازه مرکز عملیات امنیت و چابکی آن با تهیه یک مدل سازمانی مناسب که در آن وظایف تیم های دفاعی در لایه های مختلف SOC تقسیم شده اند.

۳⃣ استراتژی سوم: اختیارات و مجوزهای مورد نیاز باید در اختیار تیم های SOC قرار گیرد تا این مراکز بتوانند تغییراتی مثمر ثمر ایجاد کنند. برخی از مراکز عملیات امنیت که اختیارات لازم را ندارند بیشتر زمان خود را به جای ایجاد اثرات مثبت،‌ صرف درخواست کمک و مجوز برای انجام عملیات های خود دارند.

۴⃣ استراتژی چهارم: در صورت غلبه کمیت بر کیفیت عملیات امنیت، SOC ها ممکن است جایگاه و اختیارات خود را از دست بدهند. به جای ایجاد بخش های متعدد در مراکز عملیات امنیت (بخش فارنزیک،‌ ارزیابی تهدید، مشاوره امنیت و …) بهتر است روی بخش های کوچکتر ولی با کیفیت بهتر تمرکز کرد.

۵⃣ استراتژی پنجم: از آنجایی که افراد مهمترین عنصر در امنیت سایبری به شمار می آیند بهتر است به جای استخدام تعداد زیادی از افراد، تعداد کمتر ولی با تخصص بالاتر جذب کرد.

۶⃣ استراتژی ششم: مراکز عملیات امنیت در هنگام خرید فناوری های مورد نیاز خود باید ارتباط آن فناوری با حوزه کاری مربوطه، طول عمر و پایداری و بازخورد عملیاتی را به همراه سایر فاکتورها در نظر داشته باشند تا بتوانند حداکثر بهره وری و کارآیی را از فناوری های خریداری شده داشته باشند.

۷⃣ استراتژی هفتم: میزان داده و نوع داده ای که باید جمع آوری شود بسیار حائز اهمیت است. داده ها نباید آنقدر کم باشند که نتوان تهدیدات را شناسایی کرد و نه آنقدر زیاد که در آن غرق شد. مراکز عملیات امنیت باید داده های مناسب را از منابع مناسب و با حجم مناسب جمع آوری کنند.

۸⃣ استراتژی هشتم: فعالیت های تیم SOC و فناوری های آن باید از حملات سایبری روی سایر دارایی ها در امان باشند به گونه ای که اگر در بخش های تحت نظارت این مراکز تهدیدی به وقوع پیوست روی عملیات امنیت تاثیری نداشته باشد.

۹⃣ استراتژی نهم: تیم های مرکز عملیات امنیت باید در راستای دفاع پیش کنشانه (Proactive) گام بردارند و ضمن استفاده از اطلاعات تهدید (Threat Intelligence) از منابع مختلف، این اطلاعات را با سایر بخش ها نیز به اشتراک بگذارند.

🔟 استراتژی دهم; از آنجایی که مراکز عملیات امنیت روزانه تهدیدها و رخدادهای مختلفی را مشاهده می کنند باید رویه ای مشخص برای درک این تهدیدات و پاسخگویی به آنها و همچنین کنترل نگرانی ها و هیجانات ناشی از رخدادهای بزرگ داشته باشند.
لینک دانلود کتاب:
‌https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr-13-1028-mitre-10-strategies-cyber-ops-center.pdf