نكات تابلو برق سردخانه

كليه قسمتهاي سيكل تبريد داراي مدار قدرت جداگانه باشد .

كليه قسمتهاي داراي مداراعلام آلارم جداگانه باشد.

كليه اواپراتورها در يك سيكل بايد داراي يك مدار فرمان ديفر است مشترك باشند ولي با توانايي قطع ديفراست هر اواپراتوردر هنگام عدم وجود برفك باشد .

قابليت pump Down را داشته باشد .

قابليت winter startرا داشته باشد .

داراي نشان دهنده ساعت كار كمپرسور باشد .

داراي نشان دهنده آمپرمصرفي مدارباشد .

فن هاي اواپراتورها بايددائم كار باشد.

قابليت تاخيردرراه اندازي فن هاي اواپراتور بعدازديفراست .

فن هاي كاندنسرمجهز به سيستم اتوماتيك ودستی باشد .

قابليت قطع و وصل فن هاي كاندنسر براساس فشارتخليه كمپرسور را دداشته باشد.

داراي كليد كنترل آلات اعم از : كنترل فشار بالا و فشارپايين و فشارروغن و كنترل فشار جهت قطع و وصل فن هاي كاندنسر ترموستات ترمومتر ترموديسك و نشان دهنده فشارهاي كاركرد باشد .

داخل سردخانه كليدي تعبيه كنيدكه درصورت بروزهرگونه اتفاق كاربر بتواند از طريق اين كليد سيستم برودي راقطع كنداين كليد بايد به يك آ‍‍ژيرخطرنيزمجهزباشد.

داخل سردخانه يك ترموستات ديگر جهت ايمني نصب كنيد . اين ترموستات راروي دماي پايين تر ازدماي خرابي محصول تنظيم كنيد. اگربه هردليل دماي سردخانه بالا آمداين ترموستات عمل كرده و بايد آژير خطررابه صدا درآورد.

تجربیات، مطالب مفید، نظرات یا پیشنهادات خود را از طریق صفحه درخواست و پشتیبانی برای ما ارسال کنید.
درصورت مشکلات دانلود و راهنمایی میتوانید از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
شماره واتس اپ : ۰۹۹۸۱۰۱۵۶۱۰