قابلیت جدید Slowmode تلگرام

🔸 قابلیت جدید Slowmode در آپدیت بعدی تلگرام

در آپدیت بعدی تلگرام ویژگی جالبی به نام Slowmode اضافه شده که برای مثال اگر بازه زمانی را بر روی ۱m تنظیم شده باشد ، هر کاربر در یک دقیقه ، تنها مجاز به ارسال یک پیام در گروه خواهد بود.