معرفی فیلدهای تحقیقاتی حوزه رمزنگاری و امنیت

مباني رمزشناسي
مباني نظري رمزنگاري
طراحي و تحليل الگوريتم­ هاي رمزنگاري جرياني و قالبي متقارن
طراحي و تحليل الگوريتم­ هاي رمز نا­متقارن و طرح­ هاي امضاي رقمي
طراحي و تحليل توابع چکيده ­ساز
روش­ هاي نوين در رمزنگاري (نظير پسا کوانتومي، رمزگذاري تابعي، رمزنگاري همريخت، …)

پياده ­سازي الگوريتم­ هاي رمزنگاري و حملات مرتبط
پياده­ سازي نرم­ افزاري و سخت­ افزاري الگوريتم ­هاي رمزنگاري
حملات کانال­ جانبي و روش ­هاي مقابله با آن
سامانه­ هاي نهفته رمزنگاري
دستکاري سخت­افزار و روش­هاي مقابله با آن
شتاب دهنده­ هاي سخت­افزاري براي پروتکل­ هاي امنيتي
درستي سنجي و عيب­ يابي پياده ­سازي­ ها

امنيت شبکه
امنيت شبکه هاي بي ­سيم و موبايل
امنيت زير ساخت­ هاي شبکه
امنيت پروتکل­ ها و لايه ­هاي شبکه
سيستم­ هاي تشخيص، رديابي و جلوگيري از نفوذ
امنيت زيرساخت­ هاي حياتي

پروتکل­ هاي امنيتي
احراز هويت و اصالت
گمنامي، حريم خصوصي و مديريت اعتماد
تحليل پروتکل­ هاي امنيتي
مدل­ هاي امنيت و اعتماد
روش ­هاي صوري در امنيت اطلاعات

امنيت رايانش
امنيت معماري رايانه
امنيت سيستم­ عامل
امنيت پايگاه داده
تحليل آسيب­ پذيري و امنيت نرم ­افزار و برنامه ­هاي کاربردي
امنيت و حريم خصوصي در افزاره­ هاي همراه
امنيت رايانش ابري
کنترل دسترسي

مهندسي امنيت و امنيت خدمات الکترونيکي
روش­ هاي مهندسي اجتماعي در امنيت
سامانه مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)
آموزش امنيت
امنيت کسب و کار و خدمات الکترونيکي
امنيت سلامت الکترونيکي
امنيت بانکداري الکترونيکي
امنيت آموزش الکترونيکي

نهان­سازي اطلاعات
الگوريتم­هاي جديد در نهان­نگاري و نشان­گذاري
مدل­ سازي حملات و کانال نشان ­گذاري
نهان­ کاوي اطلاعات
کاربردهاي نهان ­سازي اطلاعات

جرم­ يابي در فضاي مجازي
روش ­هاي جرم ­يابي و ريشه­ يابي ديجيتال
جرم­ يابي پايگاه داده و شبکه
تشخيص کلاه­برداري
تشخيص و جلوگيري از دستکاري
تحليل بدافزار و ضد بدافزار

ایرانیان پی سی