نکات مهم به هنگام استناد کردن

1- منابع استفاده شده در دسترس باشند.
2- نویسنده بایستی همه منابع و مراجعی را که در گزارش خود مورد استفاده قرار داده است، به طور دقیق مشخص کند.
3- در مستندسازی، فقط باید آثاری را مورد استفاده قرار داد که به آنها دسترسی مستقیم داریم.
4- کلمات و عقاید منبع را با استفاده از نقل قول مستقیم و غیر مستقیم از نظرات و کلمات خود جدا کنید.
5- تمام منابع استفاده شده در مقاله را چک کنید و در انتهای مقاله آدرس کامل آنها را فهرست نمایید.

تجربیات، مطالب مفید، نظرات یا پیشنهادات خود را از طریق واتس اپ یا درخواست پشتیبانی برای ما ارسال کنید.
شماره واتس اپ : 09981015610
برای ثبت درخواست پشتیبانی کلیک کنید.
ایرانیان پی سی