سوالی دارید؟

دسته: کسب و کار

کسب و کار چرا برق ماینر ها را قطع میکنند؟

چرا برق ماینر ها را قطع میکنند؟