برچسب: بیتکوین

کسب و کار چرا برق ماینر ها را قطع میکنند؟

چرا برق ماینر ها را قطع میکنند؟