آشنایی با زیرنویس یا پاورقی

توضیحات اضافی، یا توضیح اصطلاحاتی را که نویسنده برای حفظ انسجام متن نمی‏ تواند آن را در متن بیاورد، می‏توان در زیر صفحه با مشخص‏ کردن شماره آنها بیان کرد.


نکته قابل توجه اینکه، این توضیحات باید حتی‏ الامکان خلاصه ذکر شوند و نباید تکرار مطالب متن باشند.
در ترجمه متون توضیحاتی که مؤلف در زیرنویس آورده، باید عینا ترجمه شود و در صورتی که مترجم برای بیان اصطلاح یا تبیین مطلبی توضیحی را ضروری ببیند، می‏ تواند آن را در پاورقی ذکرکند و در جلوی آن لفظ «مترجم» را برای متمایز ساختن آن از توضیحات کلمه‏ های بیگانه در داخل متن حتما باید به فارسی نوشته شود و صورت خارجی آنها در پاورقی ذکر گردد و این، منحصر به اصطلاحات تخصصی یا اسامی اشخاص است.
چنانچه در موارد خاصی لازم باشد که صورت خارجی آنها در داخل متن بیاید، باید آنها را مقابل صورت فارسی در داخل پرانتز نوشت. (غلامحسین‏ زاده، ۱۳۹۷ : ۶۷).


نکته قابل‏ توجه در استناد دادن معادل‏ها این است که اولاً در هر متن یا مقاله یا کتاب، فقط یک بار معادل انگلیسی آنها آورده می‏شود؛ ثانیا معادل‏ های بکار گرفته شده باید یکنواخت باشند. و در صورت آوردن معادل‏ های دیگر، مثل فرانسه، آلمانی، و… باید، در متن توضیحی درباره آن داده شود.
در نوشتن اسامی اشخاص، ابتدا نام بزرگ، سپس حرف اول نام کوچک او با حروف بزرگ نوشته می‏شود مانند C،Jung .
ایرانیان پی سی