توصیه هایی کاربردی برای نوشتن پایان نامه

قسمت اول

حداقل هفته ‌ای یک بار استاد راهنمای خود را ملاقات کنید و گزارش پیشرفت ارائه کنید. استاد راهنما ایرادات احتمالی شما را متوجه می شود و به شما اطلاع می دهد. بدین تریب یک اشتباه را تا پایان کار با خود حمل نمی کنید و همچنین از اشتباهاتی که پیامد آن است جلوگیری می شود. بر اساس قانون، دانشجو موظف است هر دو ماه یک گزارش پیشرفت کار نیز به دانشکده ارائه کند که البته این زمان ها در هر دانشگاه می تواند متفاوت باشد.

وقت زیادی بر روی مطالعه سابقه تحقیق قرار دهید. این کار به شما کمک می‌ کند تا راه خود را بهتر انتخاب کنید، از تجربیات دیگران بهره ببرید و از دوباره کاری پرهیز کنید. برای این منظور در کتابها، مقالات چاپ شده در مجلات، مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس، گزارش‌های تحقیق و . . . جستجو کنید. همچنین مقالات مرتبط با موضوع خود را نیز مطالعه کنید. بدون شک نکات زیادی برای کمک به شما در آن ها یافت می شود.

قسمت دوم

در اولین زمان ممکن فصل‌ بندی پروژه خود را به استاد راهنما پیشنهاد و پس از انجام اصلاحات، مکتوب کنید. این کار به انجام تحقیق شما نظم و انضباط می‌دهد.
چند کتاب در مورد شیوه نگارش و ادبیات گزارش نویسی مطالعه کنید. رعایت موارد دستوری نگارش پایان نامه را دست کم نگیرید.همچنین در تایپ گزارش خود نکات تایپ را رعایت کنید.

قسمت سوم

برخی دانشجویان بدون توجه به کاربردی و بدیع بودن موضوع و تنها با توجه به عناوین تحقیقات قبلی موضوع خود را انتخاب کردند. برخی دیگر نیز در حالتی تفریطی بدون در نظر گرفتن پیشینه، موضوعی را انتخاب کردند.بهتر است برای انتخاب موضوع از ترمهای قبل فکر و برنامه ریزی کنید نه اینکه این کار را به ترم آخر موکول کنید. برخی دانشجویان به اشتباه تصور می کنند اولین موضوعی که انتخاب کرده اند مجبورند همان را بپذیرند!

لازم نیست در عنوان پایان نامه از همه متغیرهای تحقیقتان نام ببرید. کامل تر خواهد بود اگر شهر یا منطقه و سال انجام تحقیقتان در عنوان ذکر شود.زیباتر و درست تر خواهد بود اگر کلمات مقدماتی مثل بررسی و مثل اینها را حذف کنید:رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاههای شهر دامغان در سال ۱۳۸۴. سعی کنید تعداد کلمات عنوان شما از ۱۵ تا بیشتر نشود.

قسمت چهارم

در اولین زمان ممکن فصل‌ بندی پروژه خود را به استاد راهنما پیشنهاد و پس از انجام اصلاحات، مکتوب کنید. این کار به انجام تحقیق شما نظم و انضباط می‌دهد.

چند کتاب در مورد شیوه نگارش و ادبیات گزارش نویسی مطالعه کنید. رعایت موارد دستوری نگارش پایان نامه را دست کم نگیرید.همچنین در تایپ گزارش خود نکات تایپ را رعایت کنید.

تجربیات، مطالب مفید، نظرات یا پیشنهادات خود را از طریق واتس اپ یا درخواست پشتیبانی برای ما ارسال کنید.
شماره واتس اپ : ۰۹۹۸۱۰۱۵۶۱۰
برای ثبت درخواست پشتیبانی کلیک کنید.
ایرانیان پی سی