نکات مهم به هنگام استناد کردن

۱- منابع استفاده شده در دسترس باشند.
۲- نویسنده بایستی همه منابع و مراجعی را که در گزارش خود مورد استفاده قرار داده است، به طور دقیق مشخص کند.
۳- در مستندسازی، فقط باید آثاری را مورد استفاده قرار داد که به آنها دسترسی مستقیم داریم.
۴- کلمات و عقاید منبع را با استفاده از نقل قول مستقیم و غیر مستقیم از نظرات و کلمات خود جدا کنید.
۵- تمام منابع استفاده شده در مقاله را چک کنید و در انتهای مقاله آدرس کامل آنها را فهرست نمایید.

تجربیات، مطالب مفید، نظرات یا پیشنهادات خود را از طریق واتس اپ یا درخواست پشتیبانی برای ما ارسال کنید.
شماره واتس اپ : ۰۹۹۸۱۰۱۵۶۱۰
برای ثبت درخواست پشتیبانی کلیک کنید.
ایرانیان پی سی