فیس اپ خطرناک است

🔹با فراگیر شدن استفاده از یک اپلیکیشن روسی به نام «فیس اپ» کارشناسان درباره امنیت اطلاعات کاربران هشدار داده اند.

🔹این اپلیکیشن می تواند بدون اجازه کاربر به طور دائم به عکس های او دسترسی یابد.